Системи управління

Автоматизовані системи управління (АСУ) - це комплекс апаратно-програмного забезпечення, який надає засоби для управління технологічними процесами в різних сферах промислового виробництва або надання послуг.

У сфері енергетики автоматизовані системи дозволяють значно оптимізувати процеси управління генерацією, передачею і розподілом енергоресурсів.

Мета створення АСУ обумовлена необхідністю підвищення економічності, надійності і безпеки виробничого процесу, підвищуючи таким чином якість і знижуючи собівартість кінцевого продукту.

У сучасному уявленні системи управління розділяють по різних рівнях ієрархії.

Рівні розподіленої системи постачання електроенергії

 • Бізнес рівень;
 • Диспетчерський рівень;
 • Локальний рівень (виробничий об'єкт);
 • Пристрої захисту і управління основним обладнанням підприємства;
 • Первинне обладнання технологічного процесу;

Ієрархія засобів автоматизації для управління розподілом електроенергії

Наша Компанія пропонує весь комплекс послуг в області АСУ:

 • Первинний експертний аналіз і складання технічного завдання;
 • Проектування (ескізне та створення робочої документації);
 • Поставка обладнання, вирішення митних питань та забезпечення
  технічного супроводу;
 • Виконання пусконалагоджувальних та монтажний робіт;
 • Розробка системних інтерфейсів, алгоритмів і баз даних для систем
  управління;
 • Налагодження мережевих рішень з вибором оптимальної топології і функцій
  забезпечення кібербезпеки;
 • Впровадження серверних рішень будь-якої складності;
 • Навчання та підвищення кваліфікації обстежують персоналу;

Цілі створення системи :

 • Надання користувачеві набору функцій для управління обладнанням;
 • Надання користувачеві набору функцій для контролю стану обладнання і основних технологічних процесів;

Результат впровадження :

 • Значне підвищення надійності експлуатації обладнання;
 • Підвищення безпеки об'єкту;
 • Значне підвищення інформативності роботи обладнання;
 • Підвищення економічної ефективності за рахунок зниження відсотка відмов.

Локальні системи:

 • Автотрансформатори з системою моніторингу;
 • Комутаційне обладнання з підтримкою управління і контролю стану;
 • Сучасні ТС і ТН;
 • Інтелектуальні пристрої РЗА і ПА;
 • Система АСУТП;
 • Системи зв'язку;
 • Різні допоміжні системи.

Диспетчерські центри управління

Мета впровадження і очікуваний результат:

 • Забезпечення аналізу і моніторингу мережі для надання оператору необхідних даних;
 • Значне підвищення оперативної надійності і безпеки системи;
 • Можливість швидкої реакції на екстремальні зміни в системі;
 • Надання інформаційної надмірності про стан системи;
 • Оптимізація інвестицій і управління енергорозподілом;

Такі системи дозволяють вирішувати наступні завдання:

 • Експрес-аналіз мережі :
  • Розрахунок потоку потужності в мережі для генерації і споживання
  • Розрахунок струмів одно, двох і трифазних КЗ;
  • Аналіз роботи захистів з урахуванням селективності у рамках усієї мережі
 • Контроль пуску генерації;
 • Точна оцінка стану мережі і прогнозування навантаження для планування операцій і аналізу на випадок надзвичайних ситуацій;
 • Завдання уставок для пристроїв РЗ і ПА;
 • Механізми управління комутаційними апаратами;

Реалізовані проекти


2012-2014 рік - Розширення та реконструкція ПС 330/110/10 кВ "Північна" в частині: Автоматизована система управління технологічними процесами ПС 330/110/10 кВ "Північна"


Комплекс робіт :

 • Проектування (стадія П і РД);
 • Поставка обладнання системи АСУТП (сервери, комунікаційне обладнання, RTU);
 • Монтаж і збірка шаф системи;
 • Налагодження мережі системи;
 • Налаштування серверного обладнання та RTU;
 • Створення бази даних системи;
 • Створення інтерфейсів системи;
 • Налагодження комунікацій між різними апаратами управління в енергосистемі;
 • Підготовка виконавчої документації;
 • Сервісне обслуговування системи;

Загальний опис.

Проект виконаний на основі стандарту IEC61850. На цій підстанції встановлені сучасні пристрої релейного захисту компаній ABB, GE та Siemens, які повністю інтегровані в систему АСУ підстанції.

АСУ підстанції виконана на базі програмного комплексу MicroSCADA Pro 9.3. У системі реалізовані алгоритми для управління комутаційними апаратами та інтерфейси для контролю стану основного обладнання підстанції.

Налагоджені засоби інформаційного обміну між підстанцією і диспетчерським центром енергосистеми.

Після введення системи в експлуатацію наші фахівці провели навчання обслуговуючого персоналу підстанції і апарату енергосистеми, а також продовжують здійснювати сервісну підтримку.


2013-2014р ПЛ 750 кВ "Запорізька АЕС-Каховська" з ПС 750 кВ "Каховська" і заходами ПЛ-330 кВ. АСУ ТП ПС 330 кВ Каховська.

Комплекс робіт:

 • Проектування (стадія П і РД);
 • Поставка обладнання системи АСУТП (сервери, комунікаційне обладнання, RTU);
 • Монтаж і збірка шаф системи;
 • Налагодження локальної мережі системи;
 • Налаштування серверного обладнання та RTU;
 • Створення бази даних системи;
 • Створення інтерфейсів системи;
 • Підготовка алгоритмів автоматичного управління;
 • Налагодження комунікацій між різними апаратами управління в енергосистемі;
 • Підготовка виконавчої документації;
 • Сервісне обслуговування системи.

Загальний опис:

В цілому проект побудований на тих же принципах, що і попередній. Загальна концепція грунтується на стандарті IEC61850. Доповненням в цій системі є розробка повністю автоматичних алгоритмів виконання типових бланків перемикань.

Ще однією відмінною рисою цього проекту є прийнята концепція розміщення засобів релейного захисту і автоматики в приміщеннях для релейних панелей, що стоять окремо. Таке рішення дозволило значно зменшити капітальні витрати на закупівлю і прокладення кабельної продукції.


Проект реконструкції інформаційно-діагностичного комплексу для ПС – 220 кВ Стрий і ПС - 220 кВ Воловець

Комплекс робіт :

 • Проектування (стадія РД);
 • Поставка обладнання системи;
 • Монтаж і збірка шаф системи;
 • Налагодження системи;
 • Програмування додаткових модулів, для адаптації системи враховуючи індивідуальні вимоги замовника.

Тел./факс:+380(44) 456-26-16
E-mail: enpas@enpaselectro.com
Website: www.enpaselectro.com
Facebook: https://fb.me/enpaselectro/

04112, м. Київ,
вул. Авіаконструктора
Ігоря Сікорського, 8, корпус А,
2 поверх